Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

15 περιπτώσεις για σύνταξη πριν τα 60-Πώς επιτυγχάνεται η «έξοδος» με 25ετία, 35ετία, στα Βαρέα με ανήλικο ή μειωμένη

ν και το όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση έχει ανέβη εδώ και 11 μήνες, από τις αρχές του 2013, στο 62ο έτος και μάλιστα με 40 έτη ασφάλισης ωστόσο, υπάρχουν ακόμη πολλές ευκαιρίες συνταξιοδότησης πριν το 60ο ή έστω δύο χρόνια νωρίτερα από το απώτατο αυτό ηλικιακό όριο που επέβαλε η τρόικα. Βασική προϋπόθεση είναι η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος (25ετία στο δημόσιο και τα ειδικά ταμεία ΔΕΚΟ-Τραπεζών και 35ετία στο ΙΚΑ, τον ΟΑΕΕ, το ΕΤΑΑ κ.α) μέχρι τέλος του 2012...
Με αυτόν τον τρόπο κάποιος ασφαλισμένος μπορεί να αποφύγει την «παγίδευση» στην εργασία από 2 έτη μέχρι και 7 (στην περίπτωση που συνταξιοδοτηθεί στο 67ο έτος με λιγότερα από 40 έτη ασφάλισης).

Ειδικώς για τις μητέρες με ανήλικο χρειάζεται 25ετία (και, ταυτόχρονα, ανηλικότητα του παιδιού, μέχρι τα τέλη του περασμένου χρόνου για τις ασφαλισμένες στο Δημόσιο, τις ΔΕΚΟ και τις τράπεζες) ή 18,4 έτη για τις μητέρες που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, με την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος αποφεύγεται η παραμονή στην εργασία έως και 17 έτη περισσότερα. Βεβαίως στο ΙΚΑ εμφανίζεται να είναι ευχερέστερη η συνταξιοδότηση με ανήλικο. Με την διαφορά ότι στο ΙΚΑ υπάρχει η σύνταξη στο 50ο (για θεμελίωση το 2010), το 52ο (2011) και 55ο (2012) αφορά σε μειωμένες αποδοχές, γιατί θα βγει πέντε έτη νωρίτερα στη σύνταξη (στο 55ο για πλήρη εάν η θεμελίωση –ανήλικο και 5.500 ένσημα- έγινε το 2010, στο 57ο εάν θεμελίωση έγινε το 2011 και στο 60ο η πλήρης σύνταξη του ΙΚΑ για μητέρα που θεμελίωσε το 2012). Επιπλέον, στο δημόσιο σύνταξη με ανήλικο (και 25 έτη ασφάλισης μαζί με πλασματικά) μπορούν να λάβουν και οι άνδρες. Τουλάχιστον όσοι έχουν θεμελιώσει την διετία 2011-12. Μετά από αυτή τη χρονολογία καταργήθηκε αυτό το δικαίωμα για γυναίκες και άνδρες, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
ΠΡΟΣΟΧΗ όμως. Οι εργαζόμενες στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και, σε κάθε περίπτωση, οι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ με καθεστώς δημοσίου αλλά και οι εργαζόμενες στις ΔΕΚΟ και τις τράπεζες (τα ειδικά ταμεία των οποίων υπήχθησαν στην ασφάλιση του ΙΚΑ) μπορούν να συνταξιοδοτηθούν, διαζευκτικά, είτε με τις καταστατικές διατάξεις 25ετία και ανήλικο και πλήρη σύνταξη στο 50ο, για θεμελίωση το 2010, το 52ο το 2011 και το 55ο το 2012) είτε, εναλλακτικά, με 18,4 έτη (και ανήλικο) στην ηλικία των 55 ετών (πλήρη και στο 50ο μειωμένη, μείον 6% για κάθε έτος πριν την κανονική ηλικία συνταξιοδότησης) για θεμελίωση το 2011, στο 57ο (52ο) για θεμελίωση το 2011 και στο 60ο (55ο) το 2012.
Αναλυτικά συνταξιοδότηση προ το 60ο ή έως το 60ο δικαιούνται οι ακόλουθες κατηγορίες:
1.Ασφαλισμένοι στο δημόσιο και τις ΔΕΚΟ πριν το 1983. Σε αυτή την περίπτωση οι ασφαλισμένοι συνταξιοδοτούνται με 35ετία χωρίς όριο ηλικίας. Ειδικά στα ειδικά ταμεία ως παλαιοί ασφαλισμένοι νοούνται και όσοι είχαν οποιαδήποτε ασφάλιση πριν τις 31/12/1982, ενώ στο δημόσιο τυχόν ασφάλιση στο ΙΚΑ θα πρέπει να είναι σε συναφές, με την σημερινή απασχόληση, ασφάλιση.
2.Οι ασφαλισμένοι των ΔΕΚΟ, τραπεζών (ειδικών ταμείων) και του δημοσίου μετά την 1/1/1983 βγαίνουν στο 58ο με 35ετία εφόσον είχαν 25ετία το 2010. Και με 36 έτη εφόσον είχαν 25ετία το 2011 (με επιπλέον, 4 πλασματικά έτη από σπουδές κ.α. συν τα πλασματικά από τα παιδιά στο δημόσιο). Στο 59ο έτος με 37 έτη ασφάλισης (5 πλασματικά) εάν είχαν 25ετάι το 2012.
3.Οι γυναίκες με 25ετία το 2010 βγαίνουν στο 55ο, στο 56ο το 2011 και στο 58ο το 2012.
4.Ειδικά στο δημόσιο  οι άνδρες με ανήλικο συνταξιοδοτούνται με 25ετία το 2011 στο 52ο, και με 25ετία το 2012 στο 55ο. ΟΙ τρίτεκνοι και οι τρίτεκνες, ακόμη και το ζευγάρι στην ίδια οικογένεια, συνταξιοδοτούνται: οι μεν γυναίκες χωρίς όριο ηλικίας με 20ετία το 2010, στο 52ο (άνδρες-γυναίκεςς) με 20ετία το 2011 (και 21 έτη υπηρεσίας κατά την έξοδο) και με 20ετία το 2012 (23 κατά την έξοδο).
Επιπλέον, οι άνδρες με 25ετάι το 201 βγαίνουν με μειωμένη το 2011 στο 56ο και με θεμελίωση το 212 στο 58ο. Πριν, με 25ετία το 2010 συνταξιοδοτούνται στο 60ο με μειωμένη…
5.Όλοι οι ασφαλισμένοι σε Δημόσιο, ΔΕΚΟ και τράπεζες μετά την 1/1/1983, οι οποίοι είχαν 25ετ’ία το 2010, βγαίνουν με 37ετία χωρίς όριο ηλικίας
6.Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ που είχαν 35έτη ασφάλισης το 2010 συνταξιοδοτούνται στο 58ο έτος. Με 35ετία το 2011 ξανά στην ίδια ηλικία αλλά, όταν συνταξιοδοτηθούν, βγαίνουν με 36 έτη ασφάλισης (10.888 ένσημα) εκ των οποίων τα 4 έτη πλασματικά). Το 2012 το όριο ηλικίας ανεβαίνει στο 59ο και τα έτη ασφάλισης στα 37 (5 πλασματικά).
7.ΟΙ ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ και του ταμείου των επιστημόνων ελευθέρων επαγγελματιών (ΕΤΑΑ) συνταξιοδοτούνται στο 60ο με 35 έτη το 2010, με 35 το 2011 (εκ των οποίων έως 4 πλασματικά) στο 60ο ξανά αλλά θα απαιτηθούν 36 έτη ασφάλισης κατά την έξοδο και με 37 έτη ασφάλισης στο 60ό το 2012.
Αυτά τα όρια ισχύουν με το έτος θεμελίωσης και ανεξαρτήτως πότε θα συμπληρωθεί το απαιτούν μεν ο ηλικιακό όριο.
8. Άνδρες με 10.000 ημέρες ασφάλισης. Η θεμελίωση γίνεται με τη συμπλήρωση του χρόνου ασφάλισης, δηλαδή των 33,3 ετών ασφάλισης. Σε περίπτωση που οι απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης συμπληρώθηκαν μέχρι το τέλος του 2010, το όριο ηλικίας για μειωμένη σύνταξη διαμορφώνεται στο 60ο έτος (στο 62ο για πλήρη). Το ίδιο όριο ισχύει και το 2011 και 2012 (60ο για μειωμένη, αλλά σε αυτή την περίπτωση –μειωμένη- απαιτούνται 100 ένσημα το χρόνο για μια 5ετία προ της αίτησης συνταξιοδότησης).
9.Οι γυναίκες με 10.000 ένσημα το 2010 βγαίνει στη σύνταξη μόλις συμπληρώσει το 57ο έτος της ηλικίας (55ο για μειωμένη). Από το 2011 το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 58ο (56ο) ενώ αυξάνουν και τα ένσημα που απαιτούντα κατά την έξοδο σε 10.400. Το 2012, ναι μεν η θεμελίωση γίνεται με 10.00 ένσημα αλλά κατά την έξοδο στο 58,5 έτος (56,5 για μειωμένη) απαιτούνται 10.8009 ένσημα. Πάντα με την χρήση 4 ετών το 2011 και 5 πλασματικών ετών το 2012.
Όσες γυναίκες συμπληρώνουν φέτος 10.000 ένσημα μπορούν να βγουν στο 60ο με μειωμένη (62ο για πλήρη) με 12.00 ένσημα συνολικά. Εφόσον είχαν συμπληρώσει τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης και το 60ό έτος της ηλικίας τους μέχρι το τέλος του 2012 μπορούν να βγουν στη σύνταξη. Από φέτος το όριο πάει στο 62ο έτος.
10.Οι Άνδρες με καθεστώς Βαρέων και Ανθυγιεινών (ΒΑΕ) που συμπλήρωσαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 τουλάχιστον 10.500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων 7.500 στο καθεστώς των βαρέων θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο 55ο (53ο μειωμένη). Με τα ίδια ένσημα το 2011 (συμπεριελαμβανομένων και 1.200 πλασματικών) συνταξιοδοτούνται στο 55ο και 9 μήνες (53 και 9), ενώ το 2012 με 10.500 (1.500 πλασματικά) στο 56ο και 6 μήνες (54 και 6)
Από φέτος το όριο ηλικίας για πλήρη ανεβαίνει το 60ο και 9 (αλλά, στο 58ο και 9 μήνες για μειωμένη)
11.Ειδικά για τις γυναίκες στα ΒΑΕ, όπου ισχύει η 15ετία, με 4.500 ένσημα το 2010 (3.600 στα ΒΑΕ) συνταξιοδοτούνται στο 57ο εάν συμπλήρωσαν το 55ο και τα απαιτούμενα ένσημα το 2012
12.Οιγυναικες με μεικτά ένσημα δικαιούνται μειωμένη σύνταξη στο 57ο έτος με 4.500 ένσημα (3.600 πραγματικά και 900 πλασματικά) στην περίπτωση που το 2012 είχαν τα απαιτούμενα ένσημα και, ταυτόχρονα, συμπλήρωσαν το 55ο έτος της ηλικίας. Εδώ απαιτούνται 100 ένσημα το χρόνο για μια 5ετ’ια προ της αίτησης συνταξιοδότησης.
13.Οι μητέρες ανηλίκων στο ΙΚΑ με 5.500 ημέρες ασφάλισης και, ταυτόχρονα, ανήλικο τέκνο μέχρι το τέλος του 2010 «κλείδωσαν» το δικαίωμα για μειωμένη σύνταξη στο 50ό έτος (στο 55ο για πλήρη). Με τις ίδιες προϋποθέσεις το 2011 η μειωμένη χορηγείται στο 52ο έτος (57ο) και στη συνέχεια, για θεμελίωση το 2012, στο 55ο μειωμένη σύνταξη και το 60 για πλήρη.
14.Οι μητέρες με ανήλικο που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά από 1/1/1993 βγαίνουν με τις ανωτέρω προϋποθέσεις υπό μία αίρεση: θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει 20ετή υπηρεσία. Και για να συμπληρώσει μία ασφαλισμένη 6.000 ένσημα, ενώ μπήκε στην αγορά εργασίας μετά το 1992 θα πρέπει να έχει πλασματικά έτη (πτυχίο κ.α).
ΠΡΟΣΟΧΗ! Γα την συνταξιοδότηση των μητέρων στο ΙΚΑ δεν υπολογίζονται τα πλασματικά από τα παιδιά για συνταξιοδότηση με ανήλικο όπως ισχύει –διπλή άσκηση ίδιου δικαιώματος- στο Δημόσιο. Επίσης, δεν χρειάζονται 100 ένσημα κάθε χρόνο για μια 5ετία όταν πρόκειται για μειωμένη με ανήλικο.
15.Οι οικοδόμοι, οδοκαθαριστές με 4.500 ένσημα (3.600 οικοδομικά) που έβγαιναν στη σύνταξη στο 58ο, από 1/1/2013 συνταξιοδοτούνται πλέον στο 60ο έτος με τα ίδια ένσημα. Οι γυναίκες με οικοδομικά συνταξιοδοτούνται στα 55.
Εξαιρούνται από την αύξηση των ορίων ηλικίας ή/και του χρόνου ασφάλισης α) οι ασφαλισμένες που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης ως μητέρες τέκνων ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία, σύμφωνα με γενικές ή ειδικές διατάξεις, καθώς και οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων και β) οι ασφαλισμένοι των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και πρόνοιας, που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας του ν. 4024/2011.
Παράλληλα, προβλέπεται, ρητώς, ότι διασφαλίζονται τα θεμελιωμένα έως και 31.12.2012 συνταξιοδοτικά δικαιώματα, καθώς και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έχουν κατοχυρωθεί ή κατοχυρώνονται - με ή χωρίς αναγνώριση πλασματικών χρόνων - προκειμένου για συνταξιοδότηση με προϋποθέσεις που ισχύουν έως 31.12.2012.
Τέλος διευκρινίζεται ότι θεμελιωμένο δικαίωμα υφίσταται, όταν ο ασφαλισμένος συμπληρώνει τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης και το όριο ηλικίας (όπου αυτό προβλέπεται), που απαιτούνται για τη συνταξιοδότησή του. Το θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε και ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει εργαζόμενος. Κατοχυρωμένο δικαίωμα είναι η δυνατότητα των ασφαλισμένων να συνταξιοδοτηθούν (δηλαδή να «κλειδώσουν») με τις προϋποθέσεις που διαμορφώνονται κατά το έτος συμπλήρωσης του απαιτούμενου κατά περίπτωση χρόνου ασφάλισης ή ορίου ηλικίας.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ανδρέας Παπανδρέου – Το ωροσκόπιό του. Ένα μεγάλο αφιέρωμα, αστρολογικό και όχι μόνο!

Ο Ανδρέας Παπανδρέου γεννήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου του 1919 στη Χίο από την Σοφία Μινέϊκο και τον Γεώργιο Παπανδρέου με το παλιό όμως ημερολόγιο.Αρα η ημερομηνία γέννησής του είναι 18/2/1919.Σημαντική πολιτική μορφή, άσχετα με το αν κάποιος ήταν οπαδός του ή όχι.Πρωταγωνίστησε στην πολιτική ζωή του τόπου, επιφέροντας ΑΛΛΑΓΗ.
Τα οράματά του ήταν συγκεκριμένα, διατυπώνοντάς τα με σαφή και κατανοητό τρόπο, προχωρώντας στην υλοποίησή τους με τρόπους φιλολαικούς και αποτελεσματικούς.Οι προοδευτικές δυνάμεις και η Αριστερά, οφείλουν στον Ανδρέα Παπανδρέου το γεγονός πως μπόρεσαν να εκφρασθούν, να καθορίσουν τις εξελίξεις, να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο.Το 1980 για παράδειγμα, τα βιβλία των Νέων Ελληνικών στα σχολεία δεν εμπεριείχαν «Ρίτσο» και αρκούνταν στον «Ερωτόκριτο», πράγμα που άλλαξε εκείνοςαπαλλάσσοντας τα βιβλία από το χρώμα της διάκρισης.
Σ' αυτόν οφείλεται η σημερινή μορφή της οργάνωσης των κομμάτων.Πλησίασε το λαό, με την εξαιρετική του ικανότητα να επικοινωνεί με αυτόν και την …

ΕΝΑ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ...

Ένα τετράτροχο ποδήλατο θαλάσσης, με τις ρόδες του να αγγίζουν σε διάμετρο περίπου το ενάμιση μέτρο η κάθε μία, ξεχωριστό από τα συνηθισμένα, μαγνήτισε τα βλέμματα όλων όσων έτυχε χθες να βρίσκονται στο λιμάνι του Αγιοκάμπου.
Πολλοί το χαρακτήρισαν σαν «τρακτέρ της θάλασσας», λόγω του σχήματος των τροχών του, αλλά παρόλη την ογκώδη κατασκευή του εντυπωσίασε για την ευελιξία που κινήθηκε στην επιφάνεια της θάλασσας και για την εύκολη χρήση του.
Ο Λαρισαίος εμπνευστής και κατασκευαστής του, κ. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, πραγματοποίησε χθες τη δέκατη κατά σειρά δοκιμή της ευρεσιτεχνίας του, στο λιμάνι, στο πλαίσιο των προσπαθειών που κάνει εδώ και χρόνια για να καταλήξει στην τελική και ιδανική μορφή της κατασκευής του. «Κάθε φορά μέσα στο νερό εντοπίζω τα λάθη που μπορεί να έχω κάνει και τις βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν, προκειμένου να τελειοποιήσω την κατασκευή», υποστήριξε ο κ. Παπαδόπουλος, ένα ανήσυχο πνεύμα, που σε όλη τη διάρκεια της δοκιμής του νέου μοντέλου του, αναζητούσε τα στο…

Η... αποκαλυπτική κόρη του Χενκ Τεν Κάτε

«Όταν λείπει ο… γάτος, χορεύουν τα ποντίκια», λέει η ελληνική παροιμία και κάπως έτσι σκέφτηκε η 20χρονη Έλεν, κόρη του προπονητή του Παναθηναϊκού, Χενκ Τεν Κάτε. Εκμεταλλεύτηκε την απουσία του πατέρα της στην Ελλάδα και έκανε μια αισθησιακή φωτογράφιση για το περιοδικό FHM.

«Ο πατέρας μου είναι στην Ελλάδα και βρήκα την ευκαιρία να τολμήσω» είπε γελώντας η κόρη του «πράσινου» προπονητή και συνέχισε: «Χωρίς πλάκα, ο πατέρας μου βρήκε εξαιρετική την φωτογράφιση», αποδεικνύοντας ότι ο Χενκ Τεν Κάτε μόνο πουριτανός δεν είναι.Η σέξι Έλεν, η οποία έχει σχέση με τον Αιθίοπα ποδοσφαιριστή της Τβέντε, Γιουσούφ Χερσί, κάνει τα πρώτα της βήματα στο χώρο της ολλανδικής showbiz και βρήκε τον κατάλληλο τρόπο για να διαφημίσει τα ομολογουμένως πλούσια… προσόντα της.Πάντως ο Παναθηναϊκός έχει προϊστορία με προπονητές που έχουν όμορφες κόρες, καθώς όλοι θυμούνται την κόρη του Γιτζάκ Σουμ.