Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

"Προτροπή να αναλάβει ο Μακεδόνας Βασιλιάς τη συμφιλίωση όλων των μεγάλων Ελληνικών πόλεων"

Σήμερα συνεχίζουμε τη δημοσίευση κειμένων αρχαίων Ελλήνων Φιλοσόφων και Ιστορικών με ένα απόσπασμα απ΄το "Προς Φίλιππον" του Ισοκράτους που καλά θα ήταν να το διάβαζαν και όσοι...ανιστόρητοι εκτός αλλά και εντός Ελλάδας αμφισβητούν ακόμα την Ελληνικότητα της Μακεδονίας.
Πρόκειται στην ουσία για μια επιστολή που έστειλε ο Ισοκράτης στον Φίλιππο (εικόνα-προτομή) δύο χρόνια μετά την υπογραφή της "ειρήνης του Φιλοκράτη" (346 π.Χ.) με την οποία τον προτρέπει να αναλάβει αυτός τη συμφιλίωση όλων των υπόλοιπων μεγάλών Ελληνικών πόλεων. Ήδη από την αρχή της,ο ρήτορας χαρακτήρισε τη συνθήκη ως ένα θετικό βήμα για την πραγματοποίηση της πανελλήνιας ιδέας, με την ένωση των Ελλήνων υπό τον Φίλιππο σε έναν κοινό αγώνα κατά των Περσών. Αφού τον κάλεσε να μελετήσει προσεκτικά τις προτάσεις του συνεχίζει:
(ΙΣΟΚΡ 5.30–38
Μτφρ. Στ. Μπαζάκου)
"Ό,τι λοιπόν ήθελα να ειπωθή από την αρχή είναι αυτά που είπα. Τώρα ήρθε η ώρα να αναπτύξω και το ίδιο μου το θέμα.
Λοιπόν, η γνώμη μου είναι πως πρέπει, χωρίς να παραμελήσης κανένα από τα δικά σου τα συμφέροντα, να προσπαθήσης να συμβιβάσης μεταξύ τους την πόλη των Αργείων, την πόλη των Σπαρτιατών, την πόλη των Θηβαίων και την πόλη τη δική μας.
Γιατί, αν αυτές μπορέσης και συμφιλιώσης, εύκολα ύστερα θα κάνης και τις άλλες να ομονοήσουν·
γιατί όλες είναι κάτω από την εξουσία αυτών των πόλεων και σε κάθε τους κίνδυνο σε μια από τις τέσσερες τους καταφεύγουν ―σ' όποια τους έρθη βολικά― και από αυτήν παίρνουν βοήθεια। Ώστε, αν τέσσερες μονάχα πόλεις πείσης να λογικευτούν, όλες τις άλλες θα τις απαλλάξης από ένα πλήθος συμφορές.Πολύ καλά θα καταλάβης ότι δεν έχεις το δικαίωμα να αδιαφορήσης για καμιά από τις πόλεις που σου είπα, αν αναλογιστής τι σου έκαναν... άλλοτε αυτές για τους προγόνους σου. Τότε θα βρης πως κάθε μια από αυτές έδειξε αισθήματα αγνής φιλίας και σας πρόσφερε σοβαρές υπηρεσίες. Το Άργος πρώτα–πρώτα είναι η πατρίδα σου, και έχεις υποχρέωση να ενδιαφερθής γι' αυτό τουλάχιστο όσο για τους γονείς σου. Η Θήβα ύστερα τιμάει το γενάρχη σας και με θρησκευτικές γιορτές και με θυσίες περισσότερο από τους άλλους τους θεούς.Ο Σπαρτιάτες πάλι στους απογόνους εκείνου έδωσαν μια για πάντα τη βασιλεία και όλη την εξουσία.Τέλος η πόλη η δικιά μας, καθώς μας βεβαιώνουν οι παλιές μας παραδόσεις, έγινε αφορμή τόσο για την αθανασία του Ηρακλή ― το πώς, εύκολο είναι να το μάθης καμιά άλλη φορά· τώρα δεν είναι ώρα να στο πω ― όσο και για τη σωτηρία των παιδιών του: Μόνη αντιμετώπισε τεράστιους κινδύνους ενάντια στη δύναμη του Ευρυσθέα, και σταμάτησε την αλαζονεία και την έπαρση εκείνου γλιτώνοντας σύγκαιρα και τα παιδιά του Ηρακλή από τους φόβους που τα κυνηγούσαν ασταμάτητα. Και για τις πράξεις μας αυτές το σωστό είναι να μας χρωστούν ευγνωμοσύνη όχι μονάχα αυτοί που τότε σώθηκαν, αλλά και οι τωρινοί απόγονοί τους, γιατί σ' εμάς χρωστάνε τη ζωή τους, αλλά και τα αγαθά που απολαμβάνουν τώρα: Αν τότε εκείνοι δεν είχαν σωθή, ετούτοι εδώ δε θα μπορούσαν ούτε να υπάρξουν.Αφού λοιπόν τόσο ευεργετική στάθηκε η παρουσία όλων αυτών των πόλεων, δεν έπρεπε ποτέ ούτε με μια από αυτές να 'ρθης σε προστριβή. Όμως όλοι από το φυσικό μας πιότερο πέφτομε σε σφάλματα παρά κάνομε το σωστό. Γι' αυτό λοιπόν τα περασμένα γεγονότα σε όλους μας είναι σωστό να καταλογιστούν. Στο μέλλον όμως να προσέξης τίποτα τέτοιο να μη ξανασυμβή και να σκεφτής στα σοβαρά τι καλό θα μπορούσες να τους προσφέρης, που θα είναι αντάξιο και στη δικιά σου φήμη και στα ευεργετήματα που έκαμαν εκείνες. Και είναι για σένα πραγματική ευκαιρία: Τη στιγμή που εσύ θα ανταποδίδης χάρη που χρωστούσες στις πόλεις, ακριβώς επειδή πολύς καιρός μεσολάβησε από τότε που αυτές σε ευεργέτησαν, θα σχηματίσουνε τη γνώμη ότι πρώτος εσύ αρχίζεις τις ευεργεσίες. Και είναι θαυμάσιο να δίνης την εντύπωση πως ευεργέτησες τις πιο μεγάλες πόλεις την ώρα που τον εαυτό σου περισσότερο παρά εκείνες ωφελείς. Πέρα όμως από αυτά, εάν με κάποια από αυτές έχης έρθει στο παρελθόν σε δυσάρεστες σχέσεις, τώρα θα διαλύσης κάθε συννεφιά: Οι ευεργεσίες του παρόντος φέρνουν τη λησμονιά στις αμοιβαίες αδικίες που ανήκουν πια στο παρελθόν.Άλλωστε είναι ολοφάνερο ότι όλοι οι άνθρωποι θυμούνται περισσότερο τα ευεργετήματα που δέχονται πάνω στις συμφορές τους. Βλέπεις δα και πόσο έχουν ταλαιπωρηθή από τον πόλεμο και πόσο μοιάζουν με τους ανθρώπους που πολεμούν μεταξύ τους: Και εκείνους, όσο φουντώνει ο θυμός και η οργή, κανείς δε θα μπορούσε να τους συμφιλιώση· όταν όμως θα έχουν κάμει το κακό ο ένας στον άλλο, τότε πια και θα χωριστούν οριστικά χωρίς κανένας να μεσολαβήση. Είμαι λοιπόν βέβαιος ότι το ίδιο θα συμβή και με τις πόλεις, αν δε βιαστής εσύ να τις φροντίσης.

Today we continue the publication of texts of ancient Greek Philosophers and Historians with a extract [ap]΄[to] “To Philippos of” [Isokratoys] that well would be reading him and that… ignorant of history except but also inside Greece dispute still the Greek character of Macedonia.
It is in the substance for a letter that sent [Isokratis] in Philippos (picture-bust) two years afterwards the signature of “peace of [Filokrati]” (346 B.C.) with which him prompts to undertake [aytos] [ti] reconciliation of all remainder big Greek cities. Already from the start her, speaker characterized the treaty as a positive step on the realisation of Pan-Hellenic idea, with the union of Greeks under Philippos in a common fight at [Person]. After him it called [melet]��[sei] carefully his proposals it continues:
([ISOKR] 5.30-38[Mtfr]. [St]. [Mpazakoy])
“What therefore wanted it was said from the start it is what I said. Now came the hour I develop also the himself me the subject. Therefore, my opinion is that it should, without neglect no one of your own interests, [prospathisis] [symbibasis] from each other the city of [Argeion], the city of [Spartiaton], the city of [Thibaion] and the city ours.Because, if these [mporesis] and reconciliation, easy later [kanis] and other [omonoisoyn] ·because all are under the power of these cities and in each their danger in one from [tesseres] them they resort - in that [erthi] confortably and from this they take help. In order that, if [tesseres] only cities [peisis] [logikeytoyn], [ol]�� other [apallaxis] of a crowd disasters.Very well [katalabis] that you do not have the right [adiaforisis] for no one from the cities that say to you, if actuary what you they made… previously these for your ancestors. Then [bris] that every of them showed feelings of pure friendship and you it offered serious services. Slow first-first is your homeland, and you have obligation [endiaferthis] [gi]' this [toylachisto] as long as for your parents. Thebes later honours [genarchi] your and with religious feasts and with sacrifices more from the other gods.[Spartiates] again in the descendants of that they gave a for always kingdom and all power.Finally the city ours, while certify to us our old deliveries, became reason so much for ��[in] immortality of Iraklis - how, easy it is [mathis] no other time · now it is not hour in him I say - what for the salvation of his children: Alone it faced enormous dangers against the force of [Eyrysthea], and it stopped the arrogance and the conceit of that being saved [sygkaira] and the children of Iraklis from the fears that chased him ceaseless. And for this our action correct it is us owe gratitude no only those that were then saved, but also their actual descendants, because in us [chrostane] their life, but also the goods that they enjoy now: If then those they had it was saved, [etoytoi] here they could neither exist.After therefore so much beneficial it stood these presence of all of cities, should not never nor with one from them “[rthis] in friction. However all from natural us [piotero] [peftome] in faults despite [kanome] correct. For” this therefore the passed facts in all of us he is correct they are ascribed. In future however [prosexis] nothing such not [xanasymbi] and [skeftis] in serious which good can [prosferis], that he will be worthy and in your own fame and in the benefits that made those. And be for [sena] real occasion: The moment that you [antapodidis] charm that it precisely owed in the cities, because a long time intervened from then that these in benefited, they will shape the opinion that first you you begin the benefactions. And be marvellous maelstrom the impression that you benefited the biggest cities the hour where more despite them you benefit. Beyond however from them, if with somebodies of them [echis] comes in the past in unpleasant relations, now dissolution each cloudless: The benefactions of present bring [lismonia] in the reciprocal unfairnesses that belong anymore in the past.[Alloste] he is apparent that the all persons remember more the benefits that they accept on their disasters. You see [da] and how many they have it was pestered from the war and how many they resemble with the persons that fight from each other: And them, as long as catch fire the anger and the rage, no one it could their reconciliation · when however they make villain the one in the other, then anymore and are separated finally without no one mediation. I am therefore certain that the himself [symbi] and with the cities, if rapist you [frontisis].

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ανδρέας Παπανδρέου – Το ωροσκόπιό του. Ένα μεγάλο αφιέρωμα, αστρολογικό και όχι μόνο!

Ο Ανδρέας Παπανδρέου γεννήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου του 1919 στη Χίο από την Σοφία Μινέϊκο και τον Γεώργιο Παπανδρέου με το παλιό όμως ημερολόγιο.Αρα η ημερομηνία γέννησής του είναι 18/2/1919.Σημαντική πολιτική μορφή, άσχετα με το αν κάποιος ήταν οπαδός του ή όχι.Πρωταγωνίστησε στην πολιτική ζωή του τόπου, επιφέροντας ΑΛΛΑΓΗ.
Τα οράματά του ήταν συγκεκριμένα, διατυπώνοντάς τα με σαφή και κατανοητό τρόπο, προχωρώντας στην υλοποίησή τους με τρόπους φιλολαικούς και αποτελεσματικούς.Οι προοδευτικές δυνάμεις και η Αριστερά, οφείλουν στον Ανδρέα Παπανδρέου το γεγονός πως μπόρεσαν να εκφρασθούν, να καθορίσουν τις εξελίξεις, να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο.Το 1980 για παράδειγμα, τα βιβλία των Νέων Ελληνικών στα σχολεία δεν εμπεριείχαν «Ρίτσο» και αρκούνταν στον «Ερωτόκριτο», πράγμα που άλλαξε εκείνοςαπαλλάσσοντας τα βιβλία από το χρώμα της διάκρισης.
Σ' αυτόν οφείλεται η σημερινή μορφή της οργάνωσης των κομμάτων.Πλησίασε το λαό, με την εξαιρετική του ικανότητα να επικοινωνεί με αυτόν και την …

ΕΝΑ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ...

Ένα τετράτροχο ποδήλατο θαλάσσης, με τις ρόδες του να αγγίζουν σε διάμετρο περίπου το ενάμιση μέτρο η κάθε μία, ξεχωριστό από τα συνηθισμένα, μαγνήτισε τα βλέμματα όλων όσων έτυχε χθες να βρίσκονται στο λιμάνι του Αγιοκάμπου.
Πολλοί το χαρακτήρισαν σαν «τρακτέρ της θάλασσας», λόγω του σχήματος των τροχών του, αλλά παρόλη την ογκώδη κατασκευή του εντυπωσίασε για την ευελιξία που κινήθηκε στην επιφάνεια της θάλασσας και για την εύκολη χρήση του.
Ο Λαρισαίος εμπνευστής και κατασκευαστής του, κ. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, πραγματοποίησε χθες τη δέκατη κατά σειρά δοκιμή της ευρεσιτεχνίας του, στο λιμάνι, στο πλαίσιο των προσπαθειών που κάνει εδώ και χρόνια για να καταλήξει στην τελική και ιδανική μορφή της κατασκευής του. «Κάθε φορά μέσα στο νερό εντοπίζω τα λάθη που μπορεί να έχω κάνει και τις βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν, προκειμένου να τελειοποιήσω την κατασκευή», υποστήριξε ο κ. Παπαδόπουλος, ένα ανήσυχο πνεύμα, που σε όλη τη διάρκεια της δοκιμής του νέου μοντέλου του, αναζητούσε τα στο…

Η... αποκαλυπτική κόρη του Χενκ Τεν Κάτε

«Όταν λείπει ο… γάτος, χορεύουν τα ποντίκια», λέει η ελληνική παροιμία και κάπως έτσι σκέφτηκε η 20χρονη Έλεν, κόρη του προπονητή του Παναθηναϊκού, Χενκ Τεν Κάτε. Εκμεταλλεύτηκε την απουσία του πατέρα της στην Ελλάδα και έκανε μια αισθησιακή φωτογράφιση για το περιοδικό FHM.

«Ο πατέρας μου είναι στην Ελλάδα και βρήκα την ευκαιρία να τολμήσω» είπε γελώντας η κόρη του «πράσινου» προπονητή και συνέχισε: «Χωρίς πλάκα, ο πατέρας μου βρήκε εξαιρετική την φωτογράφιση», αποδεικνύοντας ότι ο Χενκ Τεν Κάτε μόνο πουριτανός δεν είναι.Η σέξι Έλεν, η οποία έχει σχέση με τον Αιθίοπα ποδοσφαιριστή της Τβέντε, Γιουσούφ Χερσί, κάνει τα πρώτα της βήματα στο χώρο της ολλανδικής showbiz και βρήκε τον κατάλληλο τρόπο για να διαφημίσει τα ομολογουμένως πλούσια… προσόντα της.Πάντως ο Παναθηναϊκός έχει προϊστορία με προπονητές που έχουν όμορφες κόρες, καθώς όλοι θυμούνται την κόρη του Γιτζάκ Σουμ.