Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Νέο συνταξοδοτικό: Οι ανατροπές σε ηλικίες και συντάξεις

Σύμφωνα με τα σχέδια του υπουργείου Εργασίας, έως τις 28 Μαρτίου θα έχει ψηφιστεί ο νέος νόμος για το συνταξιοδοτικό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων σε εφαρμογή της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου προβλέποντας, στα βασικά του σημεία, την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών, από το 2013, προκειμένου να εξισωθούν με αυτά των ανδρών.
Έως τα τέλη Μαρτίου θα έχει ολοκληρωθεί ο διάλογος για το νέο Ασφαλιστικό στον ιδιωτικό τομέα και πολύ πριν από τον Ιούνιο θα έχει ψηφιστεί ο νέος νόμος που, από το 2018, θα καταργεί την κατώτατη σύνταξη, θα καθιερώνει τη χορήγηση δύο τύπων συντάξεων, και θα προβλέπει την περαιτέρω ενοποίηση των Ταμείων. Στόχος είναι να λειτουργούν μόνο τρία ταμεία: μισθωτών, Δημοσίου και αγροτών. Μείωση συντάξεων έως 25% από το 2018 Από το 2018 θα αρχίσει η μετάβαση στο νέο Ασφαλιστικό που θα προβλέπει τη χορήγηση, σε ηλικία 65 ετών, μιας βασικής σύνταξης (περίπου 360 ευρώ με τα σημερινά δεδομένα) έστω κι αν ο ασφαλισμένος μπορεί να συνταξιοδοτηθεί από το Ταμείο του νωρίτερα (π.χ. στα 60 με 35 έτη ασφάλισης ή με 37 έτη υπηρεσίας, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας). Η βασική σύνταξη θα συμπληρώνει την ανταποδοτική την οποία θα «χτίζει» ο κάθε ασφαλισμένος ανάλογα με τα έτη ασφάλισης και τις εισφορές του. Τα επικρατέστερα σενάρια προβλέπουν ότι, αρχής γενομένης από το 2018, για τα πρώτα χρόνια η σύνταξη θα υπολογίζεται κατά ένα μέρος με τον παλαιό τρόπο και κατά ένα δεύτερο με τον νέο τρόπο. Η βασική σύνταξη θα καταβάλλεται με τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και όχι στο 65ο έτος της ηλικίας. Οι ανασφάλιστοι θα λαμβάνουν τη βασική σύνταξη στο 65ο έτος, με εισοδηματικά κριτήρια από το κράτος και όχι από τα ασφαλιστικά ταμεία. Θα τεθεί πλαφόν στο ποσό της ανώτατης (ανταποδοτικής) σύνταξης, που σήμερα ορίζεται στο ποσό των 2.846 ευρώ. Σενάρια για τους συντελεστές αναπλήρωσης, ώστε το ίδιο το σύστημα να «εξαναγκάζει» τον ασφαλισμένο να παραμείνει στην αγορά εργασίας για πολλά χρόνια, επεξεργάζεται το υπουργείο Εργασίας. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχει επεξεργαστεί η ΓΣΕΕ, θα επέλθει μείωση στις συντάξεις με το νέο σύστημα έως και 25% γιατί: ● Η ανταποδοτική σύνταξη θα υπολογίζεται με βάση ολόκληρο τον εργασιακό βίο (και όχι με βάση τον μέσο όρο της τελευταίας ή της καλύτερης 5ετίας όπως ισχύει σήμερα στα περισσότερα Ταμεία). ● Η προνοιακή (την οποία θα εγγυάται το κράτος, αντί της κατώτατης σύνταξης σήμερα) θα καταβάλλεται στα 65 έτη και το ποσό της θα κυμαίνεται, κάθε χρόνο, ανάλογα με τον αριθμό των δικαιούχων και τα κονδύλια του προϋπολογισμού. Νόμος Πετραλιά και διαδοχική ασφάλιση Παρά τις αντίθετες προεκλογικές και μετεκλογικές δεσμεύσεις, θα εφαρμοστεί ο νόμος Πετραλιά ο οποίος προβλέπει σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση σε ιδιωτικό τομέα, ΔΕΚΟ και τράπεζες (μαζί με μείωση συντάξεων) από το 2013. Στη διαδοχική ασφάλιση (σύνταξη από πάνω από δύο Ταμεία), το τελικό σχέδιο που επεξεργάζεται η κυβέρνηση προβλέπει την προσαύξηση των μισθών επί των οποίων γίνονταν οι κρατήσεις εισφορών με βάση τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή πλέον ενός ποσού ωρίμασης (συντελεστής 1,5%- 1,8%) έτσι ώστε το τμήμα της σύνταξης που θα απονέμει κάθε Ταμείο να είναι υψηλότερο σε σχέση με ό,τι ισχύει έως και σήμερα, χωρίς όμως να υποχρεώνει τα Ταμεία να καταβάλλουν ποσά τα οποία θα απέχουν πολύ σε σχέση με τις καταβληθείσες εισφορές. Με αυτή τη λύση υπολογίζεται ότι οι νέες συντάξεις με διαδοχική ασφάλιση θα είναι πιο ανταποδοτικές σε σχέση με τις εισφορές και δικαιότερες τόσο για τους ασφαλισμένους όσο και για τα Ταμεία. Αναστολή συντάξεων κάτω από τα 55 Θα ισχύσει ενιαίο καθεστώς για την απασχόληση των συνταξιούχων, ανεξάρτητα αν προέρχονται από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. Το ενιαίο αυτό καθεστώς σημαίνει ότι για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, από μία συγκεκριμένη ημερομηνία από την ψήφιση του νέου νόμου και μετά, θα έχουν το ίδιο εργασιακό καθεστώς που θα περιλαμβάνει: ● Αναστολή της σύνταξης όταν ο συνταξιούχος βρίσκεται σε ηλικία κάτω των 55 ετών. ● Υποχρεωτική ασφάλιση για τη νέα του εργασία (ή και για παράλληλη εργασία, εφόσον είναι παλιός ασφαλισμένος), με προσαυξημένες εισφορές. ● Μείωση του ποσού της σύνταξης πάνω από ένα ποσό, για όσο διάστημα διαρκεί η εργασία του συνταξιούχου. ● Προσαύξηση της σύνταξης για τον χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί μετά τη συνταξιοδότηση. Ενιαίοι κανόνες για αναπηρικές, βαρέα Θα γίνει ενιαίο για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία το καθεστώς των αναπηρικών συντάξεων. Θα δημιουργηθούν ενιαίοι κανονισμοί και μηχανισμοί για την εκτίμηση του ποσοστού αναπηρίας. Παράλληλα θα διαμορφωθούν πολιτικές αποκατάστασης και επανένταξης των προσωρινά αναπήρων στην αγορά εργασίας. Τα άτομα με βαριές και οριστικές αναπηρίες δεν θα επανεξετάζονται από τις υγειονομικές επιτροπές. Παράλληλα προωθείται η θέσπιση ενός ενιαίου καθεστώτος για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και πρόβλεψη των διαδικασιών επικαιροποίησής του. Κατά το υπουργείο Εργασίας η ανάγκη εξορθολογισμού του υπάρχοντος καθεστώτος, που γεννά αδικίες και οδηγεί στην αδικαιολόγητη και πελατειακή μείωση των ορίων συνταξιοδότησης στην Ελλάδα, καθιστά απαραίτητη την πρόβλεψη στον σχετικό νόμο για το Ασφαλιστικό προθεσμίας ενός έτους προκειμένου να εκδοθούν οι κανονιστικές πράξεις καθορισμού του νέου καθεστώτος. Ρυθμίσεις για τις επικουρικές συντάξεις Δύο είναι οι προωθούμενες ρυθμίσεις στην επικουρική ασφάλιση: ● Οι επικουρικές συντάξεις των Ταμείων, που εποπτεύονται από το υπουργείο Εργασίας, θα αυξηθούν φέτος κατά 1,5%. Η αύξηση θα ανακοινωθεί μέσα στον επόμενο μήνα και θα έχει αναδρομικό χαρακτήρα (δηλαδή θα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου). ● Το ποσοστό των επικουρικών συντάξεων από το 2013 θα υπολογίζεται ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του κάθε Ταμείου. Συγκεκριμένα οι επικουρικές συντάξεις από την 1η Ιανουαρίου 2013 θα διαμορφωθούν στο 20% του συντάξιμου μισθού. Πώς και πόσο θα μειώνεται η σύνταξη με το νέο σύστημα Με το σημερινό καθεστώς, με 10.500 ημέρες ασφάλισης (35 έτη) και μηνιαίες αποδοχές 2.000 ευρώ, το ποσό της σύνταξης είναι 1.412 ευρώ. Με καθεστώς υπολογισμού όλου του ασφαλιστικού βίου, με 10.500 ημέρες ασφάλισης και αποδοχές από 1.000 έως 2.000 ευρώ για όλο τον βίο, το ποσό της σύνταξης θα είναι 1.200 ευρώ, μαζί με το προνοιακό τμήμα (360 ευρώ). Δηλαδή, μειωμένο κατά 15%. Αν ο ασφαλισμένος εισπράξει την ανταποδοτική σύνταξη νωρίτερα (π.χ. στα 60), το ποσό αυτό θα είναι 840 ευρώ (572 ευρώ λιγότερα, μείωση κατά 40% σε σχέση με το ποσό που εισπράττει με το σημερινό καθεστώς). Περισσότερα χρόνια για γυναίκες στο Δημόσιο από το 2013 Σχεδιάζεται να γίνει η σταδιακή εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών- γυναικών, μετά τη γνωστή καταδίκη της χώρας μας από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σε περίοδο 7ετίας, από το 2013 έως το 2020, Το μέτρο δεν πρόκειται να επηρεάσει όσες εργαζόμενες έχουν θεμελιώσει ή θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέσα στα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, δεν θα επιβαρυνθούν με επιπλέον έτη υποχρεωτικής παραμονής στην εργασία όσες γυναίκες έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα με βάση το ισχύον καθεστώς χρόνια υπηρεσίας (20 ή 25, κατά περίπτωση) και βρίσκονται κοντά στην προβλεπόμενη ηλικία καταβολής της σύνταξης (55 για μειωμένη σύνταξη ή 60 για πλήρη οι έγγαμες). Το κυβερνητικό σχέδιο για την εξίσωση των ορίων ηλικίας ανδρών- γυναικών στη Δημόσια Διοίκηση (το σχετικό νομοσχέδιο θα κατατεθεί εντός του Φεβρουαρίου) σύμφωνα με πληροφορίες θα προβλέπει μεταβατική περίοδο 7 ετών για την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού συστήματος, διατήρηση του σημερινού καθεστώτος για όσες γυναίκες θεμελιώνουν τουλάχιστον έως το 2013 ή έχουν ήδη θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και κατοχύρωση του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης στο Δημόσιο. Πάντως, με την εξίσωση των ορίων, περίπου 140.000 εργαζόμενες στο Δημόσιο θα είναι πλέον υποχρεωμένες να συνταξιοδοτούνται είτε στα 60 με μειωμένη σύνταξη, είτε στα 65 με πλήρη. Ηλεκτρονική συνταγογράφηση και έλεγχοι για τις σπατάλες των 3,5 δισ. ευρώ Η περιστολή των δαπανών υγείας είναι το μεγάλο στοίχημα για την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας. Η υπερσυνταγογράφηση φαρμάκων και εξετάσεων, η προκλητική ζήτηση υπηρεσιών, οι υπερτιμολογήσεις υλικών και θεραπευτικών μέσων οδηγούν σε απώλειες πόρων για το σύστημα ύψους 3,5 δισ. ευρώ ετησίως. Οι δράσεις που προωθούνται είναι οι εξής: ● Έχει αποσταλεί σε 263 φαρμακευτικές εταιρείες, σε μίαμία ξεχωριστά, επιστολή με τα ποσά που οφείλουν στα Ταμεία για το 2ο τετράμηνο του 2009 στα πλαίσια εφαρμογής του Rebate. Πρόκειται για ένα ποσό περίπου 32.000.000 ευρώ. ● Θα αρχίσουν στοχευμένοι έλεγχοι πανελλαδικά με μεικτά κλιμάκια στελεχωμένα από ειδικούς της ΥΠΕΔΥΦΚΑ και των ασφαλιστικών ταμείων (περίπου 120 άτομα) σε κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, φαρμακεία, νοσοκομεία κ.λπ. με στόχο να εντοπιστούν οι παραβάσεις και να καταλογιστούν οι ευθύνες, όπου υπάρχουν. ● Προωθείται η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, έτσι ώστε, μέχρι τέλος Μαΐου, αρχής γενομένης από τον Μάρτιο για το ΙΚΑ, να ελέγχονται ηλεκτρονικά περίπου 4.500.000 συνταγές ανά μήνα. Ειδικότερα, το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί πιλοτικά από τον Μάρτιο σε Λαμία και Λάρισα και θα επεκταθεί έπειτα από δύο μήνες. ● Διακοπή των συμβάσεων με ιατρούς, κλινικές κ.λπ. σε περίπτωση που δεν τηρούν τους όρους των συμβάσεων και την υφιστάμενη νομοθεσία. ● Προωθείται η σύμπραξη των Ταμείων για την από κοινού διαπραγμάτευση και διαμόρφωση ενιαίων κανόνων για την αγορά υπηρεσιών υγείας, την υπογραφή κοινών συμβάσεων συνεργασίας με προμηθευτές, για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών και θεραπευτικών μέσων. ● Καθιερώνεται ενιαίο ποσό δαπάνης για νοσοκομεία και κλινικές που αφορούν σε υλικά και θεραπευτικά μέσα. Εταιρεία για τη διαχείριση της περιουσίας των Ταμείων Προωθείται η δημιουργία μιας εταιρείας διαχείρισης των αποθεματικών του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης (31 δισ. ευρώ, μαζί με την αξία των ακινήτων). Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια εταιρεία που θα εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα έχει ως μετόχους το κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία. Τα Δ.Σ. των Ταμείων θα ασκούν μόνο επιτελικό έλεγχο, ενώ εφόσον δημιουργηθούν περισσότερες της μίας εταιρείες (σήμερα υπάρχουν η ΑΕΔΑΚ του ΙΚΑ και η αντίστοιχη του ΟΤΕ) θα μπορούν να επιλέγουν σε ποια θα αναθέτουν την αξιοποίηση της περιουσίας τους. Το κράτος θα καθορίζει κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους το ποσοστό επενδύσεων σε μετοχές, ομόλογα, ακίνητα, κεφάλαια υψηλού κινδύνου, διαθέσιμα. Στα αποθεματικά που θα αξιοποιούνται θα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και τα ποσά που κάθε χρόνο εισρέουν στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών. Σημειώνεται ότι λίγο πάνω από το 12% του ΑΕΠ υπολογίζεται πως έφθαναν στο τέλος του 2009 τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων αλλά και των λίγων επαγγελματικών, σύμφωνα με τον καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος της επιτροπής ειδικών για το Ασφαλιστικό Π. Τσακλόγλου, ο οποίος προτείνει τη διαχείριση των αποθεματικών, από επαγγελματίες, βάσει ενός κατάλληλου θεσμικού πλαισίου που θα παρέχει περισσότερες επενδυτικές επιλογές για τα ίδια τα Ταμεία. Σύμφωνα με τον κ. Τσακλόγλου, η χρηστή διακυβέρνηση, η επαγγελματική διαχείριση και οργάνωση καθώς και η δημιουργία κατάλληλου θεσμικού επενδυτικού πλαισίου που θα παρέχει περισσότερες επενδυτικές επιλογές φαίνεται να αποτελεί μονόδρομο για τη διαφανή και αποτελεσματική διαχείριση τωναποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων.ΤΑ ΝΕΑ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ανδρέας Παπανδρέου – Το ωροσκόπιό του. Ένα μεγάλο αφιέρωμα, αστρολογικό και όχι μόνο!

Ο Ανδρέας Παπανδρέου γεννήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου του 1919 στη Χίο από την Σοφία Μινέϊκο και τον Γεώργιο Παπανδρέου με το παλιό όμως ημερολόγιο.Αρα η ημερομηνία γέννησής του είναι 18/2/1919.Σημαντική πολιτική μορφή, άσχετα με το αν κάποιος ήταν οπαδός του ή όχι.Πρωταγωνίστησε στην πολιτική ζωή του τόπου, επιφέροντας ΑΛΛΑΓΗ.
Τα οράματά του ήταν συγκεκριμένα, διατυπώνοντάς τα με σαφή και κατανοητό τρόπο, προχωρώντας στην υλοποίησή τους με τρόπους φιλολαικούς και αποτελεσματικούς.Οι προοδευτικές δυνάμεις και η Αριστερά, οφείλουν στον Ανδρέα Παπανδρέου το γεγονός πως μπόρεσαν να εκφρασθούν, να καθορίσουν τις εξελίξεις, να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο.Το 1980 για παράδειγμα, τα βιβλία των Νέων Ελληνικών στα σχολεία δεν εμπεριείχαν «Ρίτσο» και αρκούνταν στον «Ερωτόκριτο», πράγμα που άλλαξε εκείνοςαπαλλάσσοντας τα βιβλία από το χρώμα της διάκρισης.
Σ' αυτόν οφείλεται η σημερινή μορφή της οργάνωσης των κομμάτων.Πλησίασε το λαό, με την εξαιρετική του ικανότητα να επικοινωνεί με αυτόν και την …

ΕΝΑ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ...

Ένα τετράτροχο ποδήλατο θαλάσσης, με τις ρόδες του να αγγίζουν σε διάμετρο περίπου το ενάμιση μέτρο η κάθε μία, ξεχωριστό από τα συνηθισμένα, μαγνήτισε τα βλέμματα όλων όσων έτυχε χθες να βρίσκονται στο λιμάνι του Αγιοκάμπου.
Πολλοί το χαρακτήρισαν σαν «τρακτέρ της θάλασσας», λόγω του σχήματος των τροχών του, αλλά παρόλη την ογκώδη κατασκευή του εντυπωσίασε για την ευελιξία που κινήθηκε στην επιφάνεια της θάλασσας και για την εύκολη χρήση του.
Ο Λαρισαίος εμπνευστής και κατασκευαστής του, κ. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, πραγματοποίησε χθες τη δέκατη κατά σειρά δοκιμή της ευρεσιτεχνίας του, στο λιμάνι, στο πλαίσιο των προσπαθειών που κάνει εδώ και χρόνια για να καταλήξει στην τελική και ιδανική μορφή της κατασκευής του. «Κάθε φορά μέσα στο νερό εντοπίζω τα λάθη που μπορεί να έχω κάνει και τις βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν, προκειμένου να τελειοποιήσω την κατασκευή», υποστήριξε ο κ. Παπαδόπουλος, ένα ανήσυχο πνεύμα, που σε όλη τη διάρκεια της δοκιμής του νέου μοντέλου του, αναζητούσε τα στο…

Σάλος με ιερέα: Είμαι ομοφυλόφιλος και ευτυχής

Την αποκάλυψη ότι είναι «ένας ομοφυλόφιλος και ευτυχής ιερέας» έκανε ο 43χρονος Πολωνός υψηλόβαθμος κληρικός και θεολόγος Κριστόφ Τσαράμσα, μέλος της Επιτροπής για το Δόγμα της Πίστεως (πρώην Ιεράς Εξέτασης, τους περασμένος αιώνες), δεύτερος γραμματέας της Διεθνούς Θεολογικής Επιτροπής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και καθηγητής στο καθολικό πανεπιστήμιο Γκρεγκοριάνα. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Corriere della Sera, δηλώνει ότι γνωρίζει πως θα πληρώσει τις συνέπειες της πράξης του αυτής, «αλλά η Εκκλησία πρέπει να σταματήσει να εθελοτυφλεί και να καταλάβει ότι η λύση που προτείνει στους γκέι πιστούς, η πλήρης αποχή από την ζωή της αγάπης, είναι απάνθρωπη». Σε σχέση με τους λόγους που τον ώθησαν να προχωρήσει σε αυτήν την αποκάλυψη, o Τσαράμσα εξηγεί ότι «φτάνει η στιγμή κατά την οποία κάτι σπάει μέσα σου, δεν αντέχεις άλλο. Αν ήμουν μόνος θα χανόμουν μέσα στον εφιάλτη της άρνησης της ομοφυλοφιλίας μου, αλλά ο Θεός δεν μας αφήνει ποτέ μόνους. Και πιστεύω ότι με οδήγησε στο να κάν…