Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για το Ασφαλιστικό

Βασική σύνταξη, μπόνους για την παρανονή στην εργασία μετά τα 37 έτη, ενιαίο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης απο το 2013 είναι μερικές από τις δομικές παρεμβασεις που επιχειρεί η κυβέρνηση στο ασφαλιστικό με το σχέδιο νόμου που δόθηκε στη δημοσιότητα το βράδυ της Δευτέρας, μετά το πράσινο φως από το υπουργικό συμβούλιο."Το ιστορικό δίλημμα που επιλύει η παρέμβασή μας για το ασφαλιστικό, είναι αν θα επιτρέψουμε να καταρρεύσει η πιο σημαντική κατάκτηση του 19ου και του 20ου αιώνα" επεσήμανε ο υπουργός Εργασίας Ανδρέας Λοβέρδος.
Τα βασικά σημεία του νέου ασφαλιστικού:
1. Ενιαίοι κανόνες για το σύνολο των ασφαλισμένων.
2. Νέα δομή σύνταξης.
3. Ενιαίος φορέας Π.Φ.Υ. στο πλαίσιο Εθνικού συστήματος υγείας.
4. Ενοποίηση φορέων κύριας ασφάλισης.
1. Ενιαίοι κανόνες για το σύνολο των ασφαλισμένων
Από 1.1.2018 σταδιακά βάση υπολογισμού καθίσταται το σύνολο του εργασιακού βίου με έτος - βάση το 2013.
Από το 2013 εφαρμόζεται νέος ενιαίος τρόπος υπολογισμού της σύνταξης για όλους τους ασφαλισμένους.
Από 1.1.2013 η ένταξη των δημοσίων υπαλλήλων στο Ι.Κ.Α.
2. Νέα μορφή σύνταξης
Καθιερώνονται δύο παράλληλοι τύποι σύνταξης, η βασική και η αναλογική.
Σε ό,τι αφορά τη βασική σύνταξη, ορίζεται στα 360€ μηνιαίως και χρηματοδοτείται από το 2018 από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ καλύπτει και τους ανασφάλιστους άνω των 65 ετών.
Η αναλογική σύνταξη είναι το ποσό σύνταξης που προκύπτει από την αναλογική σχέση εισφορών – ασφαλιστικού βίου και καταβάλλεται από τους Φ.Κ.Α με τη συνταξιοδότηση μαζί με τη βασική σύνταξη.
Στην αρχή υπολογίζονται τα χρόνια του εργασιακού βίου από το 2013 και προστίθεται κάθε έτος, το οποίο περνά αυτομάτως στους σχετικούς υπολογισμούς, με στόχο να φθάσουμε το 2030 στα 17 χρόνια και με προοπτική να καλυφθεί το σύνολο του εργασιακού βίου.
Ο χρόνος εργασίας χωρίζεται σε τριετίες, η δε τελευταία, από τα 36 και μετά, έχει μεταβαλλόμενους συντελεστές ανά έτος, ούτως ώστε να δημιουργείται κίνητρο παραμονής έως τα 40 χρόνια στην εργασία.
Παραδείγματα:
ΙΚΑ
α. Συντάξιμες Αποδοχές: 775 Ευρώ 30 χρόνια
Ισχύον: 495,7 ευρώ Νέο: 529,7 ευρώ (+6,86%)
β. Συντάξιμες Αποδοχές: 1050 Ευρώ 25 χρόνια
Ισχύον 525 ευρώ Νέο: 566 ευρώ (+7,9%)
γ. Συντάξιμες Αποδοχές: 1100 Ευρώ 40 χρόνια
Ισχύον: 735 Ευρώ Νέο: 788 Ευρώ (+7,2%)
δ. Συντάξιμες Αποδοχές: 1650 Ευρώ 35 χρόνια
Ισχύον: 1155 ευρώ Νέο: 1071 Ευρώ (-7,2%)
Συντάξιμες Αποδοχές: 1650 Ευρώ 40 χρόνια
Ισχύον: 1155 ευρώ Νέο: 1293 Ευρώ (+12%)
__________________________________________
ε. Συντάξιμες Αποδοχές: 2100 Ευρώ 25 χρόνια
Ισχύον: 1050 ευρώ Νέο: 946 Ευρώ (-9,8%)
Συντάξιμες Αποδοχές: 2100 Ευρώ 37 χρόνια
Ισχύον: 1470 ευρώ Νέο: 1476 Ευρώ (0,4%)
Συντάξιμες Αποδοχές: 2100 Ευρώ 40 χρόνια
Ισχύον: 1470 ευρώ Νέο: 1665 Ευρώ (+13,3%)
___________________________________________
στ. Συντάξιμες Αποδοχές: 2500 Ευρώ 25 χρόνια
Ισχύον: 1250 ευρώ Νέο: 1108 Ευρώ (-11,3%)
Συντάξιμες Αποδοχές: 2100 Ευρώ 30 χρόνια
Ισχύον: 1500 ευρώ Νέο: 1346 Ευρώ (-10,2%)
Συντάξιμες Αποδοχές: 2100 Ευρώ 35 χρόνια
Ισχύον: 1750 ευρώ Νέο: 1627 Ευρώ (-7%)
Συντάξιμες Αποδοχές: 2100 Ευρώ 40 χρόνια
Ισχύον: 1750 ευρώ Νέο: 1986 Ευρώ (+13,5%)
__________________________________________
ζ. Συντάξιμες Αποδοχές: 3600 Ευρώ 25 χρόνια
Ισχύον: 1800 ευρώ Νέο: 1583 Ευρώ (-12%)
Συντάξιμες Αποδοχές: 3600 Ευρώ 35 χρόνια
Ισχύον: 2520 ευρώ Νέο: 2355 Ευρώ (-6,5%)
Συντάξιμες Αποδοχές: 3600 Ευρώ 40 χρόνια
Ισχύον: 2520 ευρώ Νέο: 2773 Ευρώ (+10%)
__________________________________________
ΟΑΕΕ
ΕΤΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
15 486,26 (+) 506,23
25 669,28 (+) 700,25
30 871,46 (-) 837,87
32 954,30 (-) 900
35 1078,56 (-) 997,35
37 1.078,56 1,079,25
38 1,078,56 (+) 1.116,55
39 1,078,56 (+) 1153,86
40 1.078,56 (+) 1.193.36
Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
Το γενικό όριο συνταξιοδότησης παραμένει αμετάβλητο στα 65 έτη, ενώ αυστηροποίουνται και διευρύνονται οι «ποινές» για πρόωρη συνταξιοδότηση.
Επιπλέον, αυξάνονται κατά τις προβλέψεις προηγούμενων νόμων επιμέρους όρια συνταξιοδότησης ειδικών κατηγοριών, καταργούνται τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου και εισάγεται από το 2020 μηχανισμός αυτόματης αναπροσαρμογής του γενικού ορίου ηλικίας με βάση το προσδόκιμο ζωής και κατά το 1/3 της μεταβολής αυτού ανά 10ετία.
3. Διαχωρισμός υπηρεσιών υγείας
Οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας των φορέων κοινωνικής Ασφάλισης και των ταμείων θα λειτουργήσουν σε ενιαίο πλαίσιο για την καθολική κάλυψη του πληθυσμού. Η εφαρμογή θα ξεκινήσει πιλοτικά από το α’ εξάμηνο 2011.
4. Ενοποίηση φορέων κύριας ασφάλισης
Από 1.1.2018 οι κλάδοι κύριας ασφάλισης ενοποιούνται σε τρεις, μισθωτών, αγροτών και αυτοαπασχολούμενων. Σχετικές αναλογιστικές μελέτες θα εκπονηθούν έως 31.12.2015.
Παράλληλα, από το 2013 οι νεοεισερχόμενοι εργαζόμενοι στο Δημόσιο
θα ασφαλίζονται στο ΙΚΑ
Ειδικές ασφαλιστικές ρυθμίσεις
Στο προσχέδιο προβλέπονται ακόμη μια σειρά από ειδικές ασφαλιστικές ρυθμίσεις.
Πιο συγκεκριμένα:
* Αναπροσαρμογή λίστας βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.
* Αλλαγή πλαισίου αναπηρικών συντάξεων.
* Ενιαίοι κανόνες εργασίας συνταξιούχων.
* Καθιέρωση εργόσημου για απασχόληση οικιακών βοηθών, εργατών γης κ.λπ.
* 35ετής παραμονή στη χώρα για χορήγηση βασικής σύνταξης.
Μέτρα εξορθολογισμού του ασφαλιστικού συστήματος
Στο σχετικό νομοσχέδιο προβλέπονται επίσης μέτρα εξορθολογισμού του ασφαλιστικού συστήματος στα οποία περιλαμβάνονται:
* Διαχείριση περιουσίας ασφαλιστικών ταμείων από Τ.τ.Ε. και ΑΕΔΑΚ ΦΚΑ
* Κέντρα εξυπηρέτησης ασφαλισμένων.
* Ενιαίο κέντρο ελέγχου συντάξεων.
* Διατραπεζικό σύστημα συναλλαγών.
* Πάγια ρύθμιση οφειλών. Λοβέρδος"Η βασική σύνταξη αποδεικνύει την αλληλεγγύη και η ανταποδοτική τις εισφορές και το χρόνο στη δουλειά, δηλαδή ότι παίρνουμε αυτό που πληρώσαμε" τόνισε ο υπουργός Εργασίας, σχετικά με το πνεύμα του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου, μετά το πέρας του υπουργικού συμβουλίου. "Τίθεται τέλος στο καθεστώς να κερδίζουν από το αναδιανεμητικό δήθεν σύστημα κάποιοι προνομιούχοι" σημείωσε, προσθέτοντας ότι "οι εγγυήσεις του τίποτα δεν θα συνεχιστούν". "Το ιστορικό δίλημμα που επιλύει η παρέμβασή μας για το ασφαλιστικό, είναι αν θα επιτρέψουμε να καταρρεύσει η πιο σημαντική κατάκτηση του 19ου και του 20ου αιώνα, δηλαδή το δικαίωμα του εργαζομένου σε ιατρική περίθαλψη και σύνταξη" δήλωσε ο κ. Λοβέρδος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, προσθέτοντας: "Δυστυχώς, η αναλγησία, οι άσκοπες παρεμβάσεις και οι σκοπιμότητες έφεραν τα πράγματα έτσι ώστε να μετατραπεί αυτός ο μείζων κοινωνικός θεσμός σε δημοσιονομικό θέμα". ¨Σήμερα καταθέτουμε το προσχέδιο με συνείδηση ότι η μη παρέμβαση θα ισοδυναμούσε με κατάργηση της σύνταξης" δήλωσε, περιγράφοντας το αδιέξοδο στο οποίο είχαν φτάσει τα ασφαλιστικά Ταμεία. Χαρακτηριστικά είπε ότι εκτάκτως αναγκάστηκαν να δανειστούν 2,5 δισ. ευρώ για το ΙΚΑ, ώστε να μην καταρρεύσει το σύστημα και να διασφαλιστεί ότι θα μπορούν να δοθούν συντάξεις."Η βασική σύνταξη αποδεικνύει την αλληλεγγύη και η ανταποδοτική τις εισφορές και το χρόνο στη δουλειά, δηλαδή ότι παίρνουμε αυτό που πληρώσαμε" σημείωσε o κ. Λοβέρδος σχετικά με το πνεύμα του νέου νομοσχεδίου. "Οι συντάξεις με ανταποδοτική βάση παύουν πια να αποτελούν τμήμα της εισοδηματικής πολιτικής των κυβερνήσεων" δήλωσε προσθέτοντας ότι τίθεται τέλος στο σύστημα που προέβλεπε 100 εργαζόμενοι να εισφέρουν για 150 συνταξιούχους και "να κερδίζουν από το αναδιανεμητικό δήθεν σύστημα κάποιοι προνομιούχοι". "Οι εγγυήσεις του τίποτα δεν θα συνεχιστούν" τόνισε, προσθέτοντας ότι "η χώρα πρέπει να επιβιώσει". Το νέο νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό - οι παράμετροι του οποίου θα δοθούν στη δημοσιότητα - μετά την έγκρισή του από το υπουργικό συμβούλιο, θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Στο μεταξύ, "συνέχεια των διαρθρωτικών αλλαγών με ανατροπές στα κλειστά επαγγέλματα, στη λειτουργία του κράτους, στο φορολογικό, στην αγορά εργασίας και στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών", προανήγγειλε σε συνέντευξή του, στο Βήμα της Κυριακής, ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ανδρέας Παπανδρέου – Το ωροσκόπιό του. Ένα μεγάλο αφιέρωμα, αστρολογικό και όχι μόνο!

Ο Ανδρέας Παπανδρέου γεννήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου του 1919 στη Χίο από την Σοφία Μινέϊκο και τον Γεώργιο Παπανδρέου με το παλιό όμως ημερολόγιο.Αρα η ημερομηνία γέννησής του είναι 18/2/1919.Σημαντική πολιτική μορφή, άσχετα με το αν κάποιος ήταν οπαδός του ή όχι.Πρωταγωνίστησε στην πολιτική ζωή του τόπου, επιφέροντας ΑΛΛΑΓΗ.
Τα οράματά του ήταν συγκεκριμένα, διατυπώνοντάς τα με σαφή και κατανοητό τρόπο, προχωρώντας στην υλοποίησή τους με τρόπους φιλολαικούς και αποτελεσματικούς.Οι προοδευτικές δυνάμεις και η Αριστερά, οφείλουν στον Ανδρέα Παπανδρέου το γεγονός πως μπόρεσαν να εκφρασθούν, να καθορίσουν τις εξελίξεις, να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο.Το 1980 για παράδειγμα, τα βιβλία των Νέων Ελληνικών στα σχολεία δεν εμπεριείχαν «Ρίτσο» και αρκούνταν στον «Ερωτόκριτο», πράγμα που άλλαξε εκείνοςαπαλλάσσοντας τα βιβλία από το χρώμα της διάκρισης.
Σ' αυτόν οφείλεται η σημερινή μορφή της οργάνωσης των κομμάτων.Πλησίασε το λαό, με την εξαιρετική του ικανότητα να επικοινωνεί με αυτόν και την …

ΕΝΑ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ...

Ένα τετράτροχο ποδήλατο θαλάσσης, με τις ρόδες του να αγγίζουν σε διάμετρο περίπου το ενάμιση μέτρο η κάθε μία, ξεχωριστό από τα συνηθισμένα, μαγνήτισε τα βλέμματα όλων όσων έτυχε χθες να βρίσκονται στο λιμάνι του Αγιοκάμπου.
Πολλοί το χαρακτήρισαν σαν «τρακτέρ της θάλασσας», λόγω του σχήματος των τροχών του, αλλά παρόλη την ογκώδη κατασκευή του εντυπωσίασε για την ευελιξία που κινήθηκε στην επιφάνεια της θάλασσας και για την εύκολη χρήση του.
Ο Λαρισαίος εμπνευστής και κατασκευαστής του, κ. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, πραγματοποίησε χθες τη δέκατη κατά σειρά δοκιμή της ευρεσιτεχνίας του, στο λιμάνι, στο πλαίσιο των προσπαθειών που κάνει εδώ και χρόνια για να καταλήξει στην τελική και ιδανική μορφή της κατασκευής του. «Κάθε φορά μέσα στο νερό εντοπίζω τα λάθη που μπορεί να έχω κάνει και τις βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν, προκειμένου να τελειοποιήσω την κατασκευή», υποστήριξε ο κ. Παπαδόπουλος, ένα ανήσυχο πνεύμα, που σε όλη τη διάρκεια της δοκιμής του νέου μοντέλου του, αναζητούσε τα στο…

Η... αποκαλυπτική κόρη του Χενκ Τεν Κάτε

«Όταν λείπει ο… γάτος, χορεύουν τα ποντίκια», λέει η ελληνική παροιμία και κάπως έτσι σκέφτηκε η 20χρονη Έλεν, κόρη του προπονητή του Παναθηναϊκού, Χενκ Τεν Κάτε. Εκμεταλλεύτηκε την απουσία του πατέρα της στην Ελλάδα και έκανε μια αισθησιακή φωτογράφιση για το περιοδικό FHM.

«Ο πατέρας μου είναι στην Ελλάδα και βρήκα την ευκαιρία να τολμήσω» είπε γελώντας η κόρη του «πράσινου» προπονητή και συνέχισε: «Χωρίς πλάκα, ο πατέρας μου βρήκε εξαιρετική την φωτογράφιση», αποδεικνύοντας ότι ο Χενκ Τεν Κάτε μόνο πουριτανός δεν είναι.Η σέξι Έλεν, η οποία έχει σχέση με τον Αιθίοπα ποδοσφαιριστή της Τβέντε, Γιουσούφ Χερσί, κάνει τα πρώτα της βήματα στο χώρο της ολλανδικής showbiz και βρήκε τον κατάλληλο τρόπο για να διαφημίσει τα ομολογουμένως πλούσια… προσόντα της.Πάντως ο Παναθηναϊκός έχει προϊστορία με προπονητές που έχουν όμορφες κόρες, καθώς όλοι θυμούνται την κόρη του Γιτζάκ Σουμ.